Jerilyn Aquinta


Personal Information

707 - Available: No
Aquinta
Single
23
5'2
HighSchool Graduate
56kgs
Tagalog
Catholic
Filipino
None
Naging Saleslady na for 2 years, Nakapagalaga na ng bata ng 2 years din po


Other Information

naging saleslady,naging Taga gawa ng Chocolate pangtinda at Nakapagalaga na rin po ng Matanda.