Precel Esico


Personal Information

709 - Available: No
Esico
Married
44
5'2
3rd Yr. Highschool
70kgs
Tagalog
Catholic
Filipino
None
Ex abroad


Other Information

dating nakapasok as kasambahay sa Bf Homes Paranaque at nakapagalaga sa % yrs. old na bata , Nagabroad noong 2018 ngunit hindi natapos ang kontrata kaya mas gusto kopo magtrabaho sa pilipinas